Взаємодія критика та письменника як співтворчість

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті аналізуються основні шляхи взаємодії літературного критика з письменником, чиї твори рецензуються. Показано, що з сукупності аналізованих критиком явищ (на перший погляд, різнорідних) постає цілісність його фахової методики. Це – поєднання критики з наукою; врахування в судженнях про літературу світового досвіду й контексту; серйозна увага до слова. Метою цієї статті стало установити літературно-критичну діяльність письменника як одну з форм творчої комунікації, надто ж актуальної в наші дні, на тлі надзвичайно швидкого розвитку інформаційних технологій та електронних засобів зв’язку. Саме тому до уваги взято такі жанрові різновиди літературної критики, як есе, нарис, літературно-критична стаття, листування, відгук та рецензія. The article studies of the main trends of interactions between a literary critic and a writer whose works are under analysis. There was shown that the integrity of heterogeneous, from the first sight, phenomena researched by the critic allows observing the diversity of one’s methods – these are combination of science and criticism; profound view of world context and experience in judging about a certain literary work; serious attention paid to word. The purpose of this article is to assert the literary critical activity of a writer as one of the creative interaction form that is relevant nowadays, on the background of rapid proliferation of informational technologies and electronic communication means. That is why such generic varieties of criticism as an essay, a literary-critical article, letter writing and a review were taken into consideration.

Опис

Ключові слова

кафедра іноземних мов професійного спрямування, література, письменник, критика, майстерність, співтворчість, literature, writer, criticism, mastery, mutual creativity

Бібліографічний опис

Науменко, Н. В. Взаємодія критика та письменника як співтворчість / Н. В. Науменко // Науковий вісник ПНПУ ім. К.Д. Ушинського. – 2021. – № 33. – С. 438–451

Зібрання