Чисельне моделювання напружено-деформованого стану перфорованих деталей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті проаналізовано основні принципи створення математичних моделей деформування деталей типу перфорованих пластин (решіток). Розглянуто приклад розрахунку решітки м'ясорізального вовчка в експлуатаційних умовах. The paper analyzed the basic principles of creation the mathematical models of deformation of parts such as perforated plates (lattice). The example of calculation lattice the cutting meat top in the operating conditions.

Опис

Ключові слова

чисельне моделювання, numerical modeling, напружено-деформований стан, stress-strain state, перфоровані деталі, perforated details, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Моделювання напружено-деформованого стану перфорованих деталей
Некоз, О. І. Чисельне моделювання напружено - деформованого стану перфорованих деталей / О. І. Некоз, Є. В. Штефан, С. О. Некоз // Обладнання та технології харчових виробництв : тематичний збірник наукових праць. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2005. – Вип. 13, Т. 2. – С. 55–60.

Зібрання