Теоретико-методологічні аспекти обліку нематеріальних активів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено теоретичні аспекти нематеріальних, активів. Встановлене регулювання правових відносин у сфері інтелектуальної власності, підхід до нарахування амортизації нематеріальних активів, облік операцій з нематеріальними активами.
The theoretical aspects of the intangible, assets. Installed regulation of legal relations in the field of intellectual property approach to the amortization of intangible assets, accounting of transactions with intangible assets.

Опис

Ключові слова

нематеріальні активи, собственность, property laws of Ukraine, інтелектуальна власність, Закони України, рахунки, інформація, оцінка, амортизація, термін, accounts, information, evaluation, amortization, method, period, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Ткаченко, Н. М. Теоретико-методологічні аспекти обліку нематеріальних активів / Н. М. Ткаченко // Наукові праці НУХТ. - 2010. - № 36. - С. 89-94.

Зібрання