Планування потреби фінансових ресурсів для забезпечення діяльності акціонерних товариств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертацію присвячено розробці теоретичних і практичних засад планування фінансових ресурсів при обґрунтуванні основних напрямків ефективного фінансового управління акціонерними товариствами харчової галузі. Представлена робота дозволяє дослідити стан планування фінансових ресурсів акціонерних товариств харчової галузі та розробити рекомендації щодо покращення фінансового управління з використанням інструментарію планування. The dissertation is devoted to working out theoretical and practical aspects of planning financial resources at a substantiation of basic directions of an effective finance administration, and also to search out ways of system of management improvement at joint-stock companies of food-processing industry.

Опис

Ключові слова

планування потреби фінансових ресурсів, фінансове управління, менеджмент, фінансове планування, акціонерне товариство, інструментарій планування фінансових ресурсів, finance administration, management, planning of financial resources, joint-stock company, financial planning toolkit

Бібліографічний опис

Роговий, А. В. Планування потреби фінансови ресурсів для забезпечення діяльності акціонерних товариств : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / Роговий Андрій Віталійович ; НУХТ. - К., 2008. - 19 с.