Парогазові суміші. Вологе повітря, його основні характеристики. Діаграма ентальпія-вологовміст вологого повітря та її використання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто особливості парогазових сумішей, суть законів Дальтона та Амага, стани вологого повітря та його основні характеристики: абсолютна вологість, відносна вологість, вологовміст та точка роси. Показано визначення параметрів стану волого повітря та розглянуто особливості використання H-d діаграми. The features of vapor mixtures, the essence of the laws of Dalton and Amagat, state of moist air and its main characteristics: absolute humidity, relative humidity, moisture content and dew point. Displaying determine the parameters of the state of humid air and use the features of H-d chart.

Опис

Ключові слова

парогазові суміші, вологе повітря, вологовміст, відносна вологість, точка роси, steam-gas mixture, moist air, moisture content, relative humidity, dew point, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Мельник, З. П. Парогазові суміші. Вологе повітря, його основні характеристики. Діаграма ентальпія-вологовміст вологого повітря та її використання : презентації / З. П. Мельник - Київ, 2013. – 14 слайдів.

Зібрання