Класифікація екстракційної апаратури періодичної дії з коливальним ефектом робочого середовища

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Викладено результати аналізу та систематизації класифікаційних ознак екстракційної апаратури періодичної дії з коливальним ефектом робочого середовища. Акцентовано увагу на технологічній спрямованості виробництва, як пріоритетному критерії вибору екстракторів періодичної дії, а також — на вирішальній ролі гідродинаміки та умов забезпечення масообміну між фазами. The results of the analysis and systematization classifications extraction equipment periodic action of vibrational effect workspace. Attention is focused on the technological orientation of production as priority selection criteria extractors periodic action, and - the crucial role of hydrodynamics and mass transfer conditions for between phases.

Опис

Ключові слова

екстракційна апаратура, класифікація, коливальні ефекти, інтенсифікація процесу, гідродинамічна модель, пульсація, вібрація, extraction equipment, classification, vibrational effects, intensification process, hydrodynamic model, pulsation, vibration, oscillation, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, коливання

Бібліографічний опис

Класифікація екстракційної апаратури періодичної дії з коливальним ефектом робочого середовища / В. Є.Деканський, В. Л. Зав’ялов, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова // Вібрації в техніці та технологіях : Всеукраїнський науково-технічний журнал. – Вінниця, 2015. – № 3 (79). – С. 129–132.

Зібрання