Вивчення впливу ступеня подрібнення насіння чіа на здатність до гелеутворення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджено вплив ступеня подрібнення насіння чіа на здатність до гелеутворення. Вивчено залежність екстрагування сухих речовин в гель. Встановлено, що зі збільшенням ступеня подрібнення насіння чіа зростає частка екстрагованих сухих речовин у гель в однакових умовах екс- перименту, зокрема при кімнатній температурі. Розглянуто можливість використання насіння чіа у вигляді цілих зерен, крупного, середнього та дрібного подрібнення. Запропоновано використовувати насіння чіа як структуро-формуючу добавку для напівфабрикатів. In this article the influence of chia seeds grindinng degree to the gelatinazation ability has been studied. It has been found the dry materials contant in the separated gel of the samles with the method of drying. It has been determined that together with the increase of the chia seeds grindinng degree the part of the extraction of dry materials into the gel grows under the same experiment conditions, especially at room temperature. It has been explored the possibility of the using of whole chia seeds, large, middle & fine grinding. It has been offered the possibility to use chia seeds as a structure-forming additive for the convenience food.

Опис

Ключові слова

кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів, насіння чіа, ступінь подрібнення, гелеутворення, напівфабрикати, вміст сухих речовин, chia seeds, grinding degree, gelatinazation, convenience food, dry materials

Бібліографічний опис

Страшинський, І. М. Вивчення впливу ступеня подрібнення насіння чіа на здатність до гелеутворення / І. М. Страшинський, В. М. Пасічний, В. В. Гречко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. – 2019. – Том 30 (69), № 3. – С. 102–107

Зібрання