Вибір привабливих сегментів для забезпечення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто переваги підприємств з диверсифікованою ринковою позицією та спеціалізованих підприємств, обґрунтовано доцільність вибору декількох ринкових сегментів для забезпечення ефективної роботи підприємства на ринку. Advantages of different types of enterprises are considered. Expedience of marketing segments choice for providing the effective activity of enterprises is grounded.

Опис

Ключові слова

конкурентоспроможність підприємства, ринкові сегменти, конкуренція, конкурентні переваги, competitive advantage, competitiveness of enterprises, competition, marketing segments

Бібліографічний опис

Суха, І. В. Вибір привабливих сегментів для забезпечення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств / І. В. Суха // Збірник наукових праць НУХТ. – 2009. - № 29. - С. 105 - 107.

Зібрання