Перспективи використання генофонду червоних порід великої рогатої худоби в степовій зоні України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1998

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто стан і перспективи розвитку поліпшених генотипів червоної степової породи на півдні України, наведено дані результатів схрещування корів червоної степової породи з бугаями-плідниками англерської, червоної датської та голштинської червоно-рябої порід. The article discussed the state and prospects of development of improved genotypes of red steppe cattle in southern Ukraine, and the data results cows crossing the Red Steppe breed of bull-sires Angler, Danish Red Holstein and red-spotted species.

Опис

Ключові слова

червона порода, схрещування, генофонд, степова зона, велика рогата худоба, cattle, red rock crossing, genes, steppe zone, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Пешук, Л. В. Перспективи використання генофонду червоних порід великої рогатої худоби в степовій зоні України / Л. В. Пешук // Вісник аграрної науки. - 1998. - № 8. – С. 58-60.

Зібрання