Українська мова в сучасному інформаційному просторі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Зазначена стаття розпочинає низку публікацій, присвячених аналізові сучасної мовної ситуації в Україні. У статті акцентовано увагу на мові мас-медійного простору. The article begins the row of publications, devoted the analysis of modern linguistic situation in Ukraine. At attention in language of mass medias is accented the article.

Опис

Ключові слова

мовне питання, Linguistic question, мовна ідентичність, чужомовна ідентифікація, державна мова, linguistic authentication, official language, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Яременко, С. А. Українська мова в сучасному інформаційному просторі / С. А. Яременко // Українознавство. – 2005. – Ч. 3. - С. 158-161.

Зібрання