Чинники, резерви та шляхи зниження витрат виробництва як основа зменшення ціни товару

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Узагальнено групи чинників зниження витрат виробництва, систематизовано види резервів зниження витрат виробництва, конкретизовано шляхи зниження витрат задля оптимізації цінової політики підприємства. The groups of factors of production costs decline are generalized, the types of backlogs of production costs decline are systematized, and ways of decline of expenses are specified with the purpose of optimization of the enterprise’s price policy.

Опис

Ключові слова

ціна, витрати, резерви зниження витрат виробництва, price, cоsts, backlogs of production costs decline, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Цимбалюк, Л. Г. Чинники, резерви та шляхи зниження витрат виробництва як основа зменшення ціни товару / Л. Г. Цимбалюк, Н. П. Скригун // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – Бердянськ : БУМіБ, 2011. – №3. – С. 88–95.

Зібрання