Розробка захисних заходів щодо забезпечення конкурентних можливостей для вітчизняних виробників цукру

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проаналізовано сучасний стан цукрової галузі, який свідчить про необхідність пошуку дієвих шляхів щодо його покращення. Досліджено внутрішній та зовнішній ринок цурку, розглянуто світові тенденції виробництва цукру. Запропоновано захисні заходи, які зможуть забезпечити внутрішній ринок цукром власного виробництва і створити експортний потенціал.
The present state of the sugar industry, which demonstrates the need to find effective ways to improve it. Investigated the internal and external market tsurku, considered the world trends of sugar production. Suggested protective measures that will ensure the domestic sugar market their own production and create export potential.

Опис

Ключові слова

цукрова галузь, sugar industry, ринок цукру, захисна система, виробництво, державне регулювання, дотації, ціна, собівартість, імпорт, експорт, sugar market, protective systems, manufacturing, government regulation, subsidies, price, cost, import, export, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Духновська, Л. М. Розробка захисних заходів щодо забезпечення конкурентних можливостей для вітчизняних виробників цукру / Л. М. Духновська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2011. – № 3 (118). – С. 162–167.

Зібрання