Холестеразана активність молочнокислих бактерій in vitro та in vivo

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено холестеразная активність бактерій родів Lactobacillus і Bifidobacterium та їх композицій у культуральному середовищі - in vitro і на експериментальній моделі гіперхолестеринемії у мишей - in vivo . Показано, що всі досліджені штами мають високу холестеразной активністю in vitro в межах 7,64-62,37 %. Вивчення холестеразной активності in vivo показало , що всі досліджені культури молочнокислих бактерій , а також їх композиції , крім L. bulgaricus ІМВ В- 7281 : B. bifidum VK -1 , проявляють гіпохестерінеміческую активність в середньому на рівні 14-63 % , що в більшості випадків , вище ніж для сучасних гіпохолестеринемічну препаратів. Cholesteraze activity of probiotic bacteria of genera Lactobacillus and Bifidobacterium and their compositions in the cultural medium – in vitro and on the experimental model of hypercholesterolemia in mice – in vivo was studied. It was shown, that all of the studied strains had high cholesteraze activity in vitro and ranged between 7.64–62.37 %. Study of cholesteraze activity in vivo was shown, that all of the studied lactic acid bacteria and their compositions, except L. bulgaricus ІМВ В-7281:B. bifidum VK-1, had hypocholesterolemic activity on average level 14–63 %, that in some cases higher than for modern hypocholesterolemic drugs.

Опис

Ключові слова

молочнокислі бактерії, холестеразна активність, пробіотики, lactic acid bacteria, cholesteraze activity, probiotic, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Старовойтова, С. О. Холестеразна активність молочнокислих бактерій in vitro та in vivo / С. О. Старовойтова // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія Біологія – 2012. – Вип. 4. – С. 177 - 183.

Зібрання