Методологічні аспекти консолідації фінансової звітності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті проведені дослідження щодо методологічних основ складання консолідованої фінансової звітності. Запропоновано доповнити до переліку принципів підготовки фінансової звітності - принцип єдиної економічної одиниці. Досліджені питання організації та технології складання консолідованих фінансових звітів, наведена послідовність і зміст процедур консолідації фінансових звітів. In the article the conducted researches of methodical basis is formed of consolidation financial reports. By list preparefinancial reports to proposal supplement the principle united economical unit. Researches the question organizationfinancial reports, lead consistency and contents stage of consolidation financial reports.

Опис

Ключові слова

консолідовані фінансові звіти, принципи підготовки фінансової звітності, організація, технологія складання консолідованих фінансових звітів, consolidation financial reports, principle to prepare financial reports, organization and technology, is formed of consolidation financial reports, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Осадча, Г. Г. Методологічні аспекти консолідації фінансової звітності / Г. Г. Осадча, І. М. Власенко // Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук «Інноваційний розвиток економіки України». - Дныпропетровськ, 2013. - С. 214-218.

Зібрання