Розроблення структурно-функціональної моделі системи авіаційного пошуку і рятування в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Система авіаційного пошуку і рятування є складною організаційно-технічною системою, що передбачає координовану взаємодію багатьох органів державного підпорядкування та структурних підрозділів самої Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій та Міністерства внутрішніх справ. Тому для більш ґрунтовного аналізу та успішної реалізації пропозицій щодо підвищення ефективності функціонування системи авіаційного пошуку і рятування ця система як об'єкт дослідження повинна бути насамперед адекватно описана, повинні бути побудовані повні і несуперечливі її моделі – структурно-функціональна та імітаційна. Для цього в роботі розроблено базу даних авіаційних інцидентів, інформаційно-логічну модель та створено імітаційну модель. Розроблена концептуальна та логічна модель бази даних про авіаційні інциденти дає змогу просто відстежувати смислові зв’язки між сутностями предметної області, а саме бази даних про авіаційні інциденти, полегшувати сам процес створення бази даних. Запропонована база даних дозволятиме вирішувати низку прикладних завдань, зокрема використовуватися для оцінки надійності тих чи інших повітряних засобів, планування оптимального розміщення пошуково-рятувальних повітряних суден Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій на території України тощо.

Опис

Ключові слова

авіаційний пошук і рятування, системи авіаційного пошуку і рятування, авіаційний інцидент, інформаційно-логічна модель, імітаційна модель, aviation search and rescue, aviation search and rescue systems, aviation incident, informationlogical model, simulation model, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Розроблення структурно-функціональної моделі системи авіаційного пошуку і рятування в Україні / С. М. Чумаченко, А. О. Мошенський, О. Г. Гуйда, А. О. Мушка // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2021. – Т. 32 (71), № 2. – Ч. 1. – С. 56–65.

Зібрання