Дослідження та математичне моделювання процесу постачання сировини на цукровий завод з врахуванням генетико-детермінованих властивостей цукрових буряків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглядається проблема процесу формування ефективного постачання сировини на цукровий завод з метою скорочення втрат цукрози та підвищення техніко-економічних показників виробництва. Побудована математична модель охоплює усі аспекти процесу планування постачання сировини, для її переробки, з врахуванням генетико-детермінованих властивостей сучасних сортів та гібридів цукрових буряків. Проведено дослідження основних класичних методів розв’язку поставленої задачі. На основі проведеного аналізу сучасних методів складання розкладу зроблено висновок про доцільність вибору одного із евристичних методів.

Опис

Ключові слова

гібриди цукрових буряків, цукристість, сировинна зона, критерій оптимізації, евристичні методи, гибриды сахарной свеклы, сахаристость, сырьевая зона, критерий оптимизации, эвристические методы, hybrids of sugar beet, sugar, raw zone, criterion optimization, heuristic methods, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Маковецька, С. В. Дослідження та математичне моделювання процесу постачання сировини на цукровий завод з врахуванням генетико-детермінованих властивостей цукрових буряків / С. В. Маковецька, О. М. М’якшило, С. В. Грибков // Наукові праці НУХТ, 2016. - Том 22, № 6.

Зібрання