Управління фінансовою стійкістю підприємства в умовах реформування податкової системи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті наведено головні принципи реформування податкової системи держави, викладені основні структурні зміни в системі оподаткування юридичних осіб корпоративного типу, досліджено взаємозв’язок між податковим навантаженням в умовах реформування системи оподаткування та фінансовою стійкістю на прикладі виробничого підприємства. Проаналізовано основні показники податкового навантаження та ключові параметри фінансової стійкості виробничого підприємства протягом останніх років. Розкрито та проаналізовано відомі методи оцінки податкового навантаження на підприємство, а також досліджено вплив змін в оподаткуванні на основний показник фінансової стійкості за допомогою методичного інструментарію математичної статистики. Встановлено кореляційний зв'язок між податковим навантаженням та фінансовою автономією підприємства. На підставі отриманих результатів кореляційного аналізу запропоновано систему управління параметрами фінансової стійкості підприємства в умовах реформування податкової системи. The article presents the main principles of the state tax system reformation, the basic structural changes in the taxation of corporate entities, investigated the relationship between the tax burden in terms of reforming the tax system and financial stability on the example of industrial enterprise. The main indicators of the tax burden and the key parameters of financial stability of industrial enterprise in recent years have been analyzed. Exposed and analyzed the known methods of assessment of tax burden on the company, as well as the effect of taxation changes to the main indicator of financial stability through methodological tools of mathematical statistics. Correlation established between the tax burden and the financial autonomy of the enterprise. Based on the results of the correlation analysis the Control Management System of enterprise financial stability parameters in conditions of tax system reformation is proposed

Опис

Ключові слова

фінансова стійксть, financial stability, податкове навантаження, tax burden, податкова система, tax system, кореляційний аналіз, correlation analysis, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Багацька, К. В. Управління фінансовою стійкістю підприємства в умовах реформування податкової системи / К. В. Багацька, О. С. Коваленко // Облік і фінанси. – 2013. - №1. – C. 92-98

Зібрання