Реалізація дискретного пропорційно-інтегрально-диференційного (ПІД) регулятора

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянута особливість дискретної реалізації законів регулювання, що містять диференційну складову, наявність якої зумовлює стрибки керувального діяння при малих значеннях періоду дискретності, вказаний шлях усунення цього недоліку застосуванням низькочастотного фільтра. Considered characteristic of implementation of a discrete control laws that include differential component, the presence of which makes jumping equipment of controll action at small values of discrete time, the path to address this shortcoming using low-pass filter.

Опис

Ключові слова

автоматизація, дискретний регулятор, закон регулювання, диференційна складова, керувальне діяння, фільтр, automation discrete regulator, law regulation, differential component, controlling actions, filter, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Гончаренко, Б. М. Реалізація дискретного пропорційно-інтегрально-диференційного (ПІД) регулятора / Б. М. Гончаренко // Харчова промисловість. – 2008. – № 6. – С. 127-128.

Зібрання