Оцінка ефективності податкового планування підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті визначені елементи етапу оцінки ефективності податкового планування підприємств та запропонована система показників результативності, використання якої дозволяє провести таку оцінку. In the article certain elements of the state of the state of the tax planning of enterprise and offered system of indexes of effectiveness of the use of which allow to conduct such estimation.

Опис

Ключові слова

ефективність, підприємство, оцінка, efficiency, enterprise, estimation, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Мартиненко, В. П. Оцінка ефективності податкового планування підприємств / В. П. Мартиненко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Економічні науки: науковий збірник. – Івано-Франківськ, 2013. - Вип. 9. - T. 1. - С. 15 – 20.

Зібрання