Планування та контроль в системі управління якістю на підприємстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропоновано основні дії для управління якістю продукції на підприємстві на основі функцій управління за структурними підрозділами (планування, контроль), що слугують методичними підходами до формування системи управління якістю на підприємстві. The basicsteps forquality managementin the enterprisebased onmanagement functionsfor thestructural units(planning and control), which serve asthe methodologicalapproach to the systemof quality managementin the enterprise.

Опис

Ключові слова

планування, система, контроль, функція, підприємство, якість, planning, system, control, function, enterprise, quality, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Заїнчковський, А. О. Планування та контроль в системі управління якістю на підприємстві / А. О. Заїнчковський, Ю. Л. Труш, Ю. Г. Левченко // Формування ринкових відносин в Україні. Економічні проблеми розвитку галузей та видів економічної діяльності. – К., 2015. – № 2 (165). – С. 140–142.

Зібрання