Фізична активність як альтернатива малорухливому способу життя крізь призму рекомендацій ВООЗ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті досліджено особливості впливу фізичної активності на організм людини різного віку. Розглянуто потенційні небезпеки для стану здоров’я у разі недостатньої фізичної активності людини. Розглянуто рекомендації ВООЗ щодо інтенсивності фізичної активності в залежності від віку і стану здоров’я. Проаналізовано очікувані позитивні наслідки у разі дотримання рекомендацій. The article investigates the peculiarities of the effect of physical activity on the human body of all ages. The potential dangers to the state of health in case of insufficient physical activity of a person are considered. WHO recommendations on the intensity of physical activity depending on age and health status are considered. The expected positive consequences are analyzed if the recommendations are followed.

Опис

Ключові слова

фізична активність, малорухливий спосіб життя, physical activity, sedentary lifestyle, кафедра фізичного виховання

Бібліографічний опис

Міцкевич, Н. І. Фізична активність як альтернатива малорухливому способу життя крізь призму рекомендацій ВООЗ / Н. І. Міцкевич // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2021. – Вып. 11 (79). Ч. 2. – С142-144.

Зібрання