Облік операцій, пов’язаних з придбанням святкових подарунків для дітей і підлітків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1999

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті викладено методику обліку господарських операцій, пов’язаних з придбанням святкових подарунків для дітей і підлітків у зв’язку з прийняттям Закону України «Про звільнення від оподаткування грошових коштів, які спрямовуються на проведення новорічних,різдвяних свят для дітей і підлітків і операцій з продажу дитячих святкових подарунків» від 05.11.98 р. № 228-XIV та іншої законодавчої бази. Відображення в обліку (кореспонденцію рахунків) викладено на прикладі 4-х операцій (платники податку у розмірі 30 % у четвертому кварталі; закуплено новорічних та різдвяних подарунків; закуплена сировина для виготовлення подарунків і їх реалізації, списування витрат на святкові дитячі подарунки). The article describes the method of accounting of business transactions related to the purchase holiday gifts for children and teenagers in connection with the adoption of the Law of Ukraine "On the exemption of funds allocated to the New Year, Christmas holidays for children and teenagers and Operations sales of children's holiday gifts "from 11.05.98, № 228-XIV and other legislation. Accounting for (correspondence accounts) described an example of 4 operations (taxable at 30% in the fourth quarter, bought the Christmas gift, purchased raw materials for the manufacture of gifts and their implementation, the cost of cheating holiday gifts for children).

Опис

Ключові слова

прибуток, оподаткування, подарунки, діти, операції, квартал, валові витрати, кошти, сировина, підлітки, income taxes, gift, kids, operations, quarter, total costs, money, stuff, teens, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Ткаченко, Н. М. Облік операцій, пов’язаних з придбанням святкових подарунків для дітей і підлітків / Н. М. Ткаченко // Все про бухгалтерський облік. - 1999. - № 118. - С. 3-4.

Зібрання