Вплив відповідності встановленої рентабельності та наявної прибутковості хлібопекарних підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено та проаналізовано відповідність встановленого рівня рентабельності місцевими і державними органами влади та наявної прибутковості хлібопекарних підприємств. Investigated and analyzed according to the established level of profitability of local and state authorities and profitability of existing bakery enterprises.

Опис

Ключові слова

економічна діяльність, прибуток, встановлена рентабельність, наявна прибутковість, economic activity, income, installed profitability, return on existing, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Омельченко, К. Ю. Вплив відповідності встановленої рентабельності та наявної прибутковості хлібопекарних підприємств / К. Ю. Омельченко // Формування ринкових відносин в України : збірник наукових праць Науково-дослідного економічного інституту. – 2009. - № 9. - С. 74-79.

Зібрання