Інтенсифікація процесів тепломасообмінну і гідродинаміки у вакуум-апаратах цукрового виробництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Узагальнені результати теоретичних та експериментальних досліджень робочих процесів при інтенсифікації уварювання утфелів; розглянуті питання практичного застосування способів інтенсифікації у вакуум-апаратах цукрового виробництва. Generalized results of theoretical and experimental researches of workings processes under intensification of massecuite, examined the points of the practical use of methods of intensification in vacuum pans of sugar industry.

Опис

Ключові слова

інтенсифікація, гідродинамічні і тепломасообмінні процеси, утфельні вакуум-апарати, циркуляція, конструкції, рішення, intensification, hydrodynamics and heat mass transfer processes, massecuite vacuum pans, circulation, constructions, decisions, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Павелко, В. І. Інтенсифікація процесів тепломасообмінну і гідродинаміки у вакуум-апаратах цукрового виробництва / В. І. Павелко, Д. В. Потапський // Наукові праці НУХТ. - 2010. - № 32. - С. 39-43.

Зібрання