Викиди діоксиду вуглецю на українських вугільних теплових електростанціях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Останні роки у світовій енергетиці відбулися зміни, що зумовили новий напрям розвитку об ’єднаної енергетичної системи України — це боротьба з посиленням «парникового ефекту», в тому числі скорочення викидів діоксиду вуглецю. Перед енергетиками України стоїть завдання переходу на шлях низьковуглецевого розвитку відповідно до європейського екологічного законодавства та національних інтересів. Стратегія заходів зі зменшення викидів СО2 в енергетиці має полягати у широкому впровадження екологічно чистих енергоефективних і низьковуглецевих технологій. Україна в 2014 р. підписала та ратифікувала Угоду про асоціацію з ЄС. Однією з вимог, що висуваються в Угоді, є встановлення процедур моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів від енергетичних установок. Основою системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів є сукупність методик для оцінки викидів парникових газів. На сьогодні в енергетиці України немає єдиної обов’язкової методики розрахунку викидів СО2, яка б базувалася на використанні коефіцієнта викидів, що враховує теплоту згоряння палива, як того вимагає Директива 2003/87/ЄС.

Опис

Ключові слова

енергетика, екологія, thermal power plant, теплова електростанція, energy, димові гази, flue gases, діоксид вуглецю, carbon emission factor, коефіцієнт емісії вуглецю, теплота згоряння вугілля, heat of combustion of coal

Бібліографічний опис

Волчин, І. А. Викиди діоксиду вуглецю на українських вугільних теплових електростанціях / І. А. Вольчин, Л. С. Гапонич // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 6. – С. 131–142.

Зібрання