Концептуальні підходи до процесу прийняття управлінських рішень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Обґрунтована необхідність наукового підходу до процесу прийняття управлінських рішень, визначені основні підходи до процесу прийняття управлінськихрішень, запропонована модель процесу прийняття управлінських рішень та етапи проходження управлінського рішення. Certainly of scientific approach to the process of decision-making administrative,certain basic approaches to the process of decision-making administrative, offered model of process, is the decision-making administrative and stages of passing of administrative decision.

Опис

Ключові слова

управлінські рішення, процес прийняття управлінських рішень, модель процесу, прийняття управлінських рішень, management decisions, decision making, process model, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Мостенська, Т. Л. Концептуальні підходи до процесу прийняття управлінських рішень / Т. Л. Мостенська, І. В. Гриценко // Наукові праці НУХТ. - К. : НУХТ, 2010. - № 35. - С. 187-192.

Зібрання