Інтегроване використання біотехнологічних альтернатив в адаптивних агробіоінженерних системах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведено визначення адаптивної агробіоінженерної системи як варіанта постіндустріальної агротехнології, запропоновано алгоритм та методи вибору технологічного варіанта інтегрованого використання біотехнологічних альтернатив, технологічний проект адаптивної агробіоінженерної системи виробництва високоліквідної натуральної сировини в хмелярстві. Determination of the adaptive agrobioingenernoy system as a variant of postindustrialnoy agrotehnologii is resulted, an algorithm and methods of choice of technological variant of the integrated use of biotechnological alternatives, technological project of the adaptive agrobioingenernoy system of production of visokolikvidnogo natural raw material is offered in the hop-grower.

Опис

Ключові слова

адаптивна агробіоінженерна система, алгоритм та методи вибору технологічного варіанта, біотехнологічні альтернативи, biotechnological alternatives, adaptive agrobioingenernaya system, algorithm and methods of choice of technological variant

Бібліографічний опис

Інтегроване використання біотехнологічних альтернатив в адаптивних агробіоінженерних системах / В. С. Таргоня, М. М. Лісовий, Ю. С. Кириленко, П. Ю. Дрозд // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. - 2015. - Вип. 57.

Зібрання