Енергозберігаючі режими роботи замкнутої системи опалення та вентиляції теплиць

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертацію присвячено питанням енергозбереження в спорудах закритого ґрунту (СЗГ). Визначено структуру енергоспоживання в СЗГ з точки зору вибору найбільш доцільного енергоносія, та співвідношення енергоносіїв в теплових процесах. Розроблено методику визначення вартісних еквівалентів носіїв теплової енергії. Обґрунтовано доцільне співвідношення різних видів енергії в закритому ґрунті, включаючи відновлювальну.

Опис

Ключові слова

тепло- газообмін, тепловий насос, споруди закритого ґрунту, замкнута система вентиляції, теплогазообмен, тепловой насос, сооружения защищенного грунта, замкнутая система вентиляции, closed loop ventilation teplogazoobmen, heat pump, greenhouse facilities

Бібліографічний опис

Кепко, О. І. Енергозберігаючі режими роботи замкнутої системи опалення та вентиляції теплиць : автореф. дис. … канд. тех. наук : 05.14.06 / Кепко Олег Ігорович ; – Київ, 2005. – 23 с.