Імунотерапевтичні підходи у лікуванні герпетичних інфекцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

О характеризовані можливі наслідки інфікування людини герпес вірусами та наведені основні класи препаратів, що використовуються в У країні для імунотерапії герпесвірусних інфекцій. Здійснено порівняльну характеристику таких класів препаратів, як інтерферони, індуктори інтерферонів та імуномодулятори, розглянуто їх переваги та недоліки. The possible consequences of human infecting by Herpesviridae are shown. The basic classes of preparations used in Ukraine for the immunotherapy of Herpesviridae infections, in particular interferons, inductors of interferons and immunomodulators are described. The comparative description of these preparations and their advantages and disadvantages are presented.

Опис

Ключові слова

герпес, інтерферони, індуктори інтерферонів, імуномодулятори, herpesviridae, interferons, inductors of interferons, immunomodulators, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Імунотерапевтичні підходи у лікуванні герпетичних інфекцій / О. І. Скроцька, І. В. Лич, В. М. Соломінчук, Н. М. Жолобак // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2012. – № 47. – С. 23–28.

Зібрання