Вплив дисперсності гідроксиду кальцію вапняного молока на його реологічні властивості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Доведено, що питома поверхня твердої фази гідроксиду кальцію вапняного молока відповідає за його реологічні властивості, знайдено оптимальний діапазон питомої електропровідності вапняного молока, яку рекомендовано вимірювати за стабільної густини 1,18 г/см3. It is well-proven that the specific surface of hard phase of gidroksidu of calcium of limewater answers reologichni property after his, the optimum range of specific conductivity of limewater, which it is recommended to measure at the stable closeness of 1,18 g/sm3, is found.

Опис

Ключові слова

гідроксид кальцію, вапняне молоко, дисперсність, реологічні властивості, gidroksid of calcium, limewater, dispersion, reologichni properties, кафедра технології цукру і підготовки води, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Гусарук, Т. С. Вплив дисперсності гідроксиду кальцію вапняного молока на його реологічні властивості / Т. С. Гусарук, Л. М. Вєрченко, Л. М. Хомічак, В. О. Мірошник // Цукор України. - 2007. - № 1. – С. 24-27.

Зібрання