Розробка плану проведенння реструктуризації підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті визначено функціональні напрямки проведення реструктуризації підприємств, на підставі яких уточнено її сутність. Розглянуто сутнісний зміст бізнес-плану проведення реструктуризації. Визначено умови застосування програми реструктуризації до практики управління діяльністю підприємства In the article functional directions of realization are certain restructuring of enterprises, which her essence is specified on the basis of. Essence maintenance of business plan of realization of restructuring is considered. The terms of application of the program of restructuring are certain to practice of management of enterprise activity.

Опис

Ключові слова

концепція, science problems, conception, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Влодарчик, Т. В. Розробка плану проведенння реструктуризації підприємства/ Т. В. Влодарчик // Проблеми науки. – 2011. – № 8.

Зібрання