Регулювання якості продукції в аспекті захисту прав споживачів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В ринкових умовах господарювання лояльність споживачів до продукції є визначальною характеристикою її якості, а регулювання якості продукції підприємств забезпечується не лише державними стандартами та процедурою сертифікації відповідності, але й споживчим правом.
In market economy conditions consumer loyalty to products is a defining characteristic of its quality control and quality of products is ensured not only state standards and granting certificates of conformity, but consumer rights.

Опис

Ключові слова

харчові добавки, quality, якість, права споживачів, стандарти, харчова продукція, consumer rights, standards, food production, GMO, food additives, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Новойтенко, І. В. Регулювання якості продукції в аспекті захисту прав споживачів / І. В. Новойтенко // Наукові праці НУХТ. - 2012. - № 33. - С. 141-143.

Зібрання