Професійно-прикладна фізична підготовка майбутніх спеціалістів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті проведено аналіз ролі професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх спеціалістів . Були досліджені фактори які мають безпосередній вплив на формування підготовки спеціалістів. Також визначено основні аспекти, що впливають на підготовку. Роз’яснено викладачам про їх поведінку та діяльність. Висунуто пропозиції. The analysis of role of professional-applied training for future specialists at physical education was conducted in this article. The factors which have an effect on the formation of the training of specialists were explored. Also the main aspects which have an influence on the training were determined. Teachers and students were explained about their behavior and activities. The suggestions were provided.

Опис

Ключові слова

здоров'я, фізичне виховання, індивідуальний підхід, практичні навички, стійкість організму, критерії оцінки, health, physical education, individual approach, resistance of the organism, evaluation criteria, кафедра фізичного виховання

Бібліографічний опис

Міцкевич, Н. І. Професійно-прикладна фізична підготовка майбутніх спеціалістів / Н. І. Міцкевич // Актуальные проблемы физического воспитания и спорта здорового образа жизни и профессионально-прикладной физической подготовки : материалы международной электронной научно-практической конференции, посвященной памяти Раевского, г. Одесса, 10 апреля 2013 / ред. І. В. Гончаренко. – Одесса, 2013. – С. 426–429.

Зібрання