Теоретико-методологічні аспекти інновацій та інноваційного процесу підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджені різні погляди зарубіжних та вітчизняних вчених щодо інтерпретації поняття інновація та інноваційний процес, уточнено поняття інновація, визначені основні властивості інноваційних процесів та виявлені розбіжності між поняттями інновація та нововведення. In the article investigational different looks of foreign and domestic scientists in relation to interpretation of concept innovation and innovative process, a concept is specified innovation, certain basic properties of innovative processes.

Опис

Ключові слова

нововведення, інноваційний процес, інновація, innovation, innovative process, innovation, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Левченко, Ю. Г. Теоретико-методологічні аспекти інновацій та інноваційного процесу підприємств / Ю. Г. Левченко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. Маркетинг. Інвестиції. Інновації. – К. : НУХТ, 2006. – Ч. 1. – С. 87–89.

Зібрання