Науково-технічні основи процесів та розробка обладнання для безлопатевого змішування тіста

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертація присвячена розв'язанню проблем енерго- та ресурсозбереження в хлібопекарській та переробній промисловості за рахунок упровадження вдосконаленого безлопатевого методу замішування з урахуванням стадійності процесу утворення в'язко-пружно-пластичного тіста і створення науково обґрунтованих засад технології отримання якісного хліба із застосуванням дискретно-імпульсної деформації на ДБМТ нового покоління. The thesis is dedicated to solving problem of energysaving as well as resource- saving in the baking and processing industry by introducing advanced shovellessblending method subjected to vicissitude of the process of viscous-elastic- plastic dough formation and also to the origination of science-based principles of high- quality bread production technology using discrete-pulse deformation on DBMT of a new generation.

Опис

Ключові слова

технологічний процес, структура, фізико-механічні властивості, дискретність деформації, стиснення, замішування тіста, пластифікація, гомогенезія, process, structure, physical and mechanical properties, discrete deformation, compression, kneading, plasticizing, homoheneziya

Бібліографічний опис

Стадник, І. Я. Науково-технічні основи процесів та розробка обладнання для безлопатевого змішування тіста : автореф. дис... д-ра техн. наук : 05.18.12 / Стадник Ігор Ярославович ; НУХТ. - К., 2013. - 40 с.