Застосування методів оцінки запасів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті наведено методи оцінки запасів за міжнародними стандартами, чинники від яких залежить фактична собівартість запасів, наведена формула обліку руху запасів, методи оцінки витрат запасів при системі постійного списання, метод ідентифікації собівартості відповідно одиниці запасів, метод середньозваженої собівартості, метод Fifo, метод Lifo. Висновок: застосування будь-якого з цих методів приводить до майже однакових результатів.

Опис

Ключові слова

методи оцінки, запаси, міжнародні стандарти, фактична собівартість, висновок, результати, методы оценки, запасы, международные стандарты, фактическая себестоимость, заключение, результаты, methods of assessment, inventory, international standards, actual cost, output, results, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Ткаченко, Н. М. Застосування методів оцінки запасів / Н. М. Ткаченко // Підприємство і право. - № 4. – 2001. - С.103-104

Зібрання