Сільський зелений туризм, як важливіший чинник впливу на розвиток села

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Соціально-економічний рівень життя селян залишається критичним й досі. Тому існує потреба у розвитку сільського зеленого туризму на сільських територіях. Це вид туризму, який не потребує великих капіталовкладень, але може допомогти у розвитку сіл та покращенні життя селян. Socio-economic standard of living of the rural population remains critical and still. Therefore, a need exists for the development of rural green tourism in these areas. the type of tourism that does not require a large investment, but it can help in the development of villages and improving the lives of the villagers.

Опис

Ключові слова

сільський зелений туризм, rural green tourism, чинник впливу, factor of influence, розвиток села, village development, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Дарчук, В. Г. Сільський зелений туризм, як важливіший чинник впливу на розвиток села / В. Г. Дарчук // Прометей : регіональний збірник наукових праць. – Донецьк : ІЕП НАН України, ДЕГІ, 2012. – № 1 (34). – С. 183–190.

Зібрання