Оцінка радіаційної обстановки в умовах роботи промислового підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дослідження радіаційної обстановки проводилося на підприємстві зі зберігання і пробки зерна у містіа Києві. У місцях постійного перебування працівників (на робочих місцях) обов’язково проводяться систематичні вимірювання радіаційного фону, які є єдиним способом дізнатися про радіаційну загрозу та встановити перевищення нормального радіаційного фону. Вимірювання радіаційного фону здійснювалося за допомогою дозиметра-радіометра геологорозвідувального сцинтиляційного радіометра СРП-88Н, який призначений для пошуку і виявлення джерел гамма-випромінювання, а також непрямих вимірювань радіоактивності. Проведені дослідження не виявили підвищених рівня радіації, на території вищезазначеного підприємства спостерігається нормальний середньомісячний радіаційний фон, який не несе загрози здоров’ю та життю працівників навіть при постійному перебуванні на території та у виробничих приміщеннях.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, радіаційний фон, radiation, промислове підприємство, industrial plant, дозиметр-радіометер, dosimeter-radiometer, захист, protection

Бібліографічний опис

Лабжинська, М. Ю. Оцінка радіаційної обстановки в умовах роботи промислового підприємства / М. Ю. Лабжинська, Н. В. Володченкова // Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки : зб. мат. Шістнадцятої Всеукраїнської науково-методичної конференції (з участю студентів), 11-12 травня 2017 р. , м. Київ. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 161-163.

Зібрання