Прагматика податкової компоненти фінансування дорожнього господарства в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджено сучасний стан фінансування дорожнього господарства в Україні за допомогою податкових надходжень спеціального фонду бюджету. Проведено аналіз загального обсягу надходження податків, закріплених за фінансуванням дорожнього господарства в гривневому та доларовому еквівалентах, а також їхні частки у податкових надходженнях зведеного бюджету України в 2009–2018 рр. Виявлено позитивну динаміку показників у гривневому еквіваленті з 2013 р., у доларовому еквіваленті – з 2016 р., частки у податкових надходженнях – у 2014–2017 рр. Побудовано тренди, що визначають середньо- та довгострокові тенденції розміру надходжень податків, закріплених за фінансуванням дорожнього господарства. Визначено, що акцизний податок з увезеного на митну територію України пального характеризується найвищим рівнем фіскального потенціалу. Доповненням даного податку є акцизний податок із виробленого в Україні пального, що свідчить про визначальну роль оподаткування пального у фінансуванні дорожнього господарства. The article investigates the current state of financing of the road industry in Ukraine with the help of tax revenues of the special budget fund. The analysis of total tax revenues, secured by the financing of the road industry in hryvnia and dollar equivalents, as well as their share in the tax revenues of the Consolidated Budget of Ukraine in 2009–2018, is carried out. The positive dynamics of indicators in hryvnia equivalent since 2013, in dollar terms since 2016, and the share in tax revenues in 2014–2017 are revealed. Trends are built that determine the medium and long-term tendencies in the amount of tax revenues secured by the financing of the road industry. Some differences in trends do not have a significant influence on the overall dynamics, and the annual increase in tax revenues secured by the financing of the road industry amounted to about 12.7 billion UAH. The decomposition of the taxes entailed by the financing of the road industry to the Consolidated Budget of Ukraine was as follows: the excise tax on fuel imported into the customs territory of Ukraine; excise tax on fuel produced in Ukraine; import duty on petroleum products and vehicles and tires to them; excise tax on vehicles imported into the customs territory of Ukraine; excise tax on vehicles made in Ukraine; excise tax on motorcycles and bicycles imported into the customs territory of Ukraine; excise tax on motorcycles and bicycles made in Ukraine; tax on owners of vehicles and other self-propelled vehicles and mechanisms (stopped by the end of the investigated period). It is determined that the excise tax on fuel imported into the customs territory of Ukraine is characterized by the highest level of fiscal capacity. The addition of this tax is an excise tax on fuel made in Ukraine, which indicates the decisive role of fuel taxation in the financing of the road industry.

Опис

Ключові слова

податок, зведений бюджет України, податкова компонента, акцизний податок, ввізне мито, податок із власників транспортних засобів, фінансування дорожнього господарства, tax, tax component, excise tax, import duty, tax on owners of vehicles, financing of road economy, Consolidated Budget of Ukraine, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Бойко, С. В. Прагматика податкової компоненти фінансування дорожнього господарства в Україні / С. В. Бойко, В. В. Гошовська, В. В. Масалітіна // Проблеми системного підходу в економіці. – 2019. – Вип. 2 (70), Ч. 2. - С. 66-74

Зібрання