Обґрунтування ключових чинників кадрового потенціалу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті запропоновано методичний підхід до обґрунтування ключових чинників кадрового потенціалу. The methodical approach to substantiation of the key skilled drivers potential is offered in this article.

Опис

Ключові слова

чинники формування кадрового потенціалу, ієрархічна класифікація, кадровий потенціал, hierarchical classification, skilled potential, factors of forming of skilled potential, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Колос, І. В. Обґрунтування ключових чинників кадрового потенціалу / І. В. Колос, Н. В. Шевчук // Облік. Економіка. Менеджмент : міжнародний збірник наукових праць. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2014. – Вип. 1. – С. 306-311.

Зібрання