Підприємницьке середовище та його вплив на розвиток малого підприємництва в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Виявлено вплив підприємницького середовища на розвиток малого підприємництва в Україні. Концептуально обґрунтовано його недоліки і сформульовано пропозиції щодо їх усунення.
Found out influence of enterprise environment on development of small enterprise in Ukraine. Conceptually grounded his failings and suggestions are formulated in relation to their removal.

Опис

Ключові слова

підприємницьке середовище, мале підприємництво, мале підприємство, enterprise environment, small enterprise, small business, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Говорушко, Т. А. Підприємницьке середовище та його вплив на розвиток малого підприємництва в Україні / Т. А. Говорушко, В. Л. Буняк // 2012.

Зібрання