Проблеми державного регулювання рекламної діяльності підприємств та шляхи їх вирішення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті досліджено державне регулювання рекламної діяльності підприємств в Україні та проблеми, які пов'язано з недоліками Закону України «Про рекламу», при здійсненні рекламної діяльності підприємствами і визначено основні напрямки удосконалення законодавства про рекламу та його застосування у практичній діяльності. В статье исследовано государственное регулирование рекламной деятельности предприятий в Украине и проблемы, которые связаны с недостатками Закона Украины «О рекламе», при использовании рекламной деятельности предприятиями и определены основне направления усоверсенствования законодательства о рекламе и его использовании в практической деятельности. The article deals with the state regulation of advertising activity of enterprises of Ukraine concerning the failing of the law «On advertising activity». The article points as well the main directions of improvement of legal regulation of advertising and its further practical usage.

Опис

Ключові слова

підприємство, соціології і права, реклама, рекламодавець, advertising account, manufacturer, billing, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Крамаренко, О. М. Проблеми державного регулювання рекламної діяльності підприємств та шляхи їх вирішення / О. М. Крамаренко // Харчова промисловість. – К. : НУХТ, 2008. – № 7. - С. 183–185.

Зібрання