Теоретичні підходи до визначення сутності капіталу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто основні характеристики капіталу, а також теоретичні підходи до визначення капіталу. Охарактеризовано предметнофункціональний, монетаристський, соціально-економічний підходи до визначення капіталу, взаємозалежність понять «капітал», «праця», «виробництво». Охарактеризивано погляди на капітал з точки зору фінансового й економічного підходів і визначено відмінності в тлумаченні капіталу з цих позицій. The article describes the main characteristics of capital, as well as theoretical approaches to the definition of capital. Functional, monetarist and socio-economic approaches to the definition of capital are characterized in detail; the interdependence of the concepts “capital”, “labor”, and “production” is shown. The concept of capital is characterized from the point of view of financial and economic approaches. The differences in the interpretation of capital from these positions are determined.

Опис

Ключові слова

capital, capital theory, economic capital, financial capital, labor capital, трудовий капітал, капітал, теорія капіталу, економічний капітал, фінансовий капітал

Бібліографічний опис

Корж, Н. В. Теоретичні підходи до визначення сутності капіталу / Н. В. Корж // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2014. – Т. 20, № 4. – С. 135–141.

Зібрання