Нові надходження № 12 (грудень): інформаційний бюлетень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Інформаційний бюлетень містить відомості про нові надходження видань, що надійшли до фонду науково‐технічної бібліотеки у грудні 2021 року. Подано повний бібліографічний опис видань. Проінформовано про кількість примірників і місце знаходження видань у структурних підрозділах бібліотеки. Матеріал згруповано за розділами УДК, у межах розділу – за абеткою авторів або назв видань. Опис кожного видання містить дані поличного шифра, індекса УДК документа та місця збереження. Бюлетень адресовано науковцям, викладачам та студентам закладів вищої освіти.The newsletter contains information on new arrivals received by Fund of the Scientific and Technical Library in December 2021. A complete bibliographic description is given publications. Informed about the number of copies and the location of publications in the structural subdivisions of the library. The material is grouped by sections of the UDC, within the section - in alphabetical order of authors or titles publications. The description of each edition contains the data of the shelf code, UDC index of the document and place preservation. The bulletin is addressed to scientists, teachers and students of higher education institutions.

Опис

Ключові слова

нові надходження, книги, журнали, new incomings, books, magazine

Бібліографічний опис

Нові надходження № 12 (грудень) [Електронний ресурс] : інформаційний бюлетень / Науково‐технічна бібліотека НУХТ ; уклад. І. Прокопенко. – Київ : НУХТ, 2021. – 37 с.