Дослідження процесу контактної мембранної дистиляції в процесі виробництва лактози

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Представлені результати досліджень розділення молочної сироватки контактною мембранною дистиляцією (КМД) з метою отримання концентрованих розчинів лактози. Експериментально встановлено вплив розташування мембран відносно поля гравітаційних сил, визначено, за яких надлишкових гідравлічних тисків процес КМД припиняється при застосуванні мембран марки МФФК-3 («Владіпор», Росія), розраховано коефіцієнт корисної дії для процесу КМД при концентруванні лактози. Отримано залежності питомої продуктивності мембран МФФК-3 в межах вмісту сухих речовин від 5 до 58 %. The results of studies of separation of whey direct contact membrane distillation (DCMD) to obtain concentrated solutions of lactose. Experimentally, the influence of the location of the membranes relative to the field of gravitational forces, it is defined under any excess hydraulic pressure DCMD process stops when using membranes brand MFFK-3 ("Vladipor, Russia), calculated efficiency for the process of concentration of lactose in the DCMD. The obtained dependencies of the mass flux of membranes MFFK-3 in the range of dry matter from 5 to 58 %.

Опис

Ключові слова

мембранна дистиляція, молочна сироватка, contact membrane distillation, whey, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Змієвський, Ю. Г. Дослідження процесу контактної мембранної дистиляції в процесі виробництва лактози / Ю. Г. Змієвський, В. Г. Мирончук, Д. Д. Кучерук // Харчова промисловість. - 2011. – № 10. - С. 291-296.

Зібрання