Антимікробний вплив препаратів наночастинок металів на мікрофлору харчових продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Встановлено антимікробну дію препаратів наночастинок металів (ПНМ) Ag, Au, CeO2 в низьких концентраціях (0,5-7,5 мг/л) на чисті культури мікроорганізмів Escherichia coli ІЕМ-1, Bacillus subtilis БТ-2 і Saccharomyces cerevisiae ОБ-3. Визначено посилення на один-два порядки антимікробної дії ПНМ Ag в композиції з ПНМ Au на чисті культури мікроорганізмів (В. subtilis БТ-2, S. cerevisiae ОБ-3). Встановлено тривалу антимікробну дію ПНМ Ag на мікрофлору непастеризованого пива, а саме зниження на 16 % бактеріальної та на 41 % дріжджової мікрофлори через 504 год (21 доба) експозиції. The antimicrobial action of preparations nanoparticles metals (PNM) Ag, Au, CeO2 in low concentration (0,5-7,5 mg/l) on pure growths of microorganisms Escherichia coli, Bacillus subtilis and Saccharomyces cerevisiae is defined. The augmentation at one-two order of the antimicrobial action PNM Ag is positioned, at addition PNM Au on pure growths of microorganisms (В. subtilis, S. cerevisiae). Established long-term antimicrobial effect on the microflora PNM Ag unpasteurized beer, such as a decrease of 16% of bacterial and yeast microflora of 41% over 504 h (21 day) exposure.

Опис

Ключові слова

препарати наночастинок металів, zeta-потенціал, антимікробні властивості, контамінуюча мікрофлора, zeta-потенциал, preparations nanoparticles metals, zeta-potential, antimicrobial properties, contaminating a microflora, not pasteurized beer, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Антимікробний вплив препаратів наночастинок металів на мікрофлору харчових продуктів / В. В. Олішевський, А. І. Маринін, Ю. О. Дашковський, С. В. Ткаченко, О. Б. Щербаков // Ukrainica Bioorganica Acta. - 2011. - № 1. - С. 46-52.

Зібрання