Автоматизована система передачі даних про стан об’єктів критичної інфраструктури із застосуванням сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті приведено результати дослідження авторів щодо застосування сучасних інфор-маційно-телекомунікаційних технологій для передачі моніторингової інформації про стан об’єктів критичної інфраструктури. На сьогоднішній день ці об’єкти є ключовими для роботи систем жит-тєзабезпечення країни та підтримки на належному рівні техногенної і кібербезпеки існуючої інфра-структури. Велике значення в умовах росту техногенних аварій і катастроф приділяється розробці сучасних підходів для системи попередження та моніторингу надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах критичної інфраструктури. Значні зусилля зосереджуються на створенні ре-альних технічних рішень побудови бездротових сенсорних мереж з використанням інтелектуаль-них моніторингово-сигнальних датчиків, безпілотних літальних апаратів і геоінформаційних техно-логій для забезпечення оперативного моніторингу таких об’єктів та прилеглих територій.

Опис

Ключові слова

критична інфраструктура, діапазон частот, ретрансляція, маршрутизатор, пропускна здатність, critical infrastructure, frequency range, relay, router, bandwidth, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Автоматизована система передачі даних про стан об’єктів критичної інфраструктури із застосуванням сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій / С. М. Чумаченко, А. С. Парталян, А. О. Мошенський, М. Л. Сукало, Л. Д Філатова. // Інженерія природокористування. – 2021. – № 3 (21). – С. 127–135.

Зібрання