Взаємодія складових інноваційної політики підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджено взаємодія складових інноваційної політики підприємства в залежності від життєвого циклу інновацій.
In the article explored co-operation of constituents of innovative policy of enterprise is depending on the life cycle of innovations.

Опис

Ключові слова

інноваційна політика підприємств, маркетингова політика, політика структурних змін, технічна політика, інвестиційна політика, innovative policy of enterprises, marketing policy, policy of structural changes, technical policy, investment policy, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Лановська Г. І. Взаємодія складових інноваційної політики підприємств / Г. І. Лановська, Т. А. Говорушко // Наукові праці НУХТ. - 2010. - № 35. - С. 47–53.

Зібрання