Стан та перспективи використання продуктів з білого люпину в технології харчових продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглянуто основні способи виробництва білкових продуктів з високобілкової сировини і сфери їх використання. Встановлено можливість застосування продуктів переробки люпину в м’ясній, молочній, кондитерській, макаронній та хлібопекарській галузі. Досліджено нові сорти білого люпину, що вирощуються на території України та доведено перспективність їх використання в технології харчової продукції. Main methods of production of protein products from highly protein raw material and spheres of its usage are considered in this article. The possibility of usage of products of processing of lupine in meat, dairy, confectionery, macaroni and baking industries was set. There was also researched new sorts of white lupine, that are cultivated on the territory of Ukraine and was proved the perspective of their usage in technologies of food production.

Опис

Ключові слова

люпин, білий люпин, білкові продукти, білковий концентрат, білок, амінокислота, амінокислотний скор, lupine, white lupine, protein products, protein concentrate, protein, amino acid, amino acid fast, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Муляр, О. А. Стан та перспективи використання продуктів з білого люпину в технології харчових продуктів / О. А. Муляр, В. Ф. Доценко, Н. П. Бондар // Зернові продукти і комбікорми. - 2017. - Volume 1 (65). - C. 32-40.

Зібрання