Створення композицій радіопротектор ної дії для захисту організму людини від малих доз іонізуючої радіації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У даній статті здійснено науково обґрунтований вибір рослинних джерел сполук із підвищеним вмістом компонентів радіопротекторної, адаптогенної та антиоксидантної дії. Вони мають антигістамінні та антигеморагічні властивості, сприяють виведенню радіонуклідів і важких металів, нормалізують окремі ланки метаболізму. На основі підібраних рослин можна створювати різноманітні композиційні суміші цільового призначення. The authors of the presented article accomplished the scientifically proven selection of plant-based compounds with obvious radioprotective, adaptogenic, and antioxidant actions. There was shown that these compounds, alongside with mentioned above, have high anti-histamine and anti-hemorrhage properties, help remove the radionuclides and heavy metals from the organism, and normalize the certain links of metabolism. Henceforth, it would be expedient to use plant-based substances to create various compositional mixtures with special purposes.

Опис

Ключові слова

кафедра технології оздоровчих продуктів, опромінення, радіонукліди, декорпорація, радіопротектори, адаптогени, антиоксиданти, radiation, radionuclides, decorporation, radioprotectors, adaptogenes, antioxidants, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Сімахіна, Г. О. Створення композицій радіопротектор ної дії для захисту організму людини від малих доз іонізуючої радіації / Г. О. Сімахіна, О.М. Межубовський, Н. В. Науменко // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 27, №5. – С. 123–133

Зібрання